Produkcja arkusza foliowego

Produkcja arkusza foliowego
Folia wytwarzana jest w procesie ekstruzji. Po osiągnięciu stanu plastyczności w cylindrze ekstrudera, homogeniczny strumień polistyrenu pod ciśnieniem 100-150 bar wprowadzony zostaje do głowicy formującej. Następnie, już w postaci arkusza, walcowany jest na kalandrach, które nadają mu ostateczny kształt i grubość. Wymagana tolerancja grubości wynosi ± 0,015 mm. Połysk na folii uzyskuje się za pomocą koekstruzji.

Termoformowanie

Termoformowanie
Arkusz foliowy doprowadzany jest do stanu plastyczności. Następnie, już po wprowadzeniu do formy, za pomocą tłoków wstępnego formowania oraz powietrza formującego uzyskuje kształt konkretnego opakowania Aby mieć pewność, że każdy kubek będzie prawidłowo wytłoczony, istotny jest dokładny i bardzo częsty (5 razy na sekundę) pomiar temperatury arkusza oraz starannie dobrana szybkość schodzenia tłoka, ciśnienie i ilość powietrza formującego. Dokładność i powtarzalność w procesie termoformowania dają gwarancję wysokiej jakości nadruku.

Nadruk / Etykieta / Sleeve

Nadruk / Etykieta / Sleeve
Najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany etap, kończący cykl produkcyjny. Wizytówka każdego zakładu. Stopień skomplikowania maszyn i ich zaawansowanie technologiczne wymagają wysoko wyspecjalizowanego personelu. Kubki drukuje się metodą suchego offsetu. Ostateczny nadruk jest złożeniem poszczególnych fragmentów obrazu, zarejestrowanych na kliszach fotopolimerowych. Dokładność i precyzja ich przygotowania stanowi podstawę wysokiej jakości produktu finalnego.